Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390957
Title Proefproject marktbemonstering aal 2009
Author(s) Keeken, O.A. van; Bierman, S.M.; Wiegerinck, J.A.M.; Goudswaard, P.C.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C028/10) - 28
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) visserij - vis vangen - visbestand - palingen - european eels - visstand - monitoring - fisheries - fishing - fishery resources - eels - fish stocks
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In 2007 heeft de EU een Aalherstelplan aangenomen. In de nationale beheersplannen moet hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke effecten die maatregelen op het aalbestand zullen hebben. In 2012 moeten de lidstaten rapporteren over de toestand, de genomen maatregelen en het bereikte resultaat. Om te bepalen hoeveel bemonsterd moeten worden om te voldoen aan de Europese regelgeving is in 2009 in een tweetal gebieden de vangst gemeten. De resultaten worden gebruikt om een kostenefficiënt, betrouwbaar en representatief programma op te stellen voor geheel Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.