Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390964
Title ‘Baat het niet, schaadt het… wel!’ : Koper- en zinkaanvoer vaak onnodig hoog
Author(s) Smolders, E.A.A.; Middelkoop, J.C. van; Verkaik, J.C.
Source Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2007 (2007)26. - p. 2 - 3.
Department(s) Wageningen Livestock Research
LR - Environment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - mineralenboekhouding - koper - zink - monitoring - diergezondheid - dairy farming - nutrient accounting system - copper - zinc - animal health
Categories Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application / Cattle
Abstract Koper en zink zijn belangrijk voor de diergezondheid. Uit een analyse blijkt dat de aanvoer van beide altijd groter is dan de afvoer. Het verlagen van overschotten is goed voor de bodem, het water en de portemonnee. Beperken van de aanvoer moet vooral komen van alternatieven voor voerbaden, geen meststoffen gebruiken met koper en zink en gerichter voeren van mineralenmengsels, want die zijn lang niet altijd nodig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.