Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391002
Title Duurzaam landschapsbeheer : perspectief vanuit huidige landschapsbeheerders
Author(s) Geijzendorffer, I.R.; Hoefs, R.M.A.; Schrijver, R.A.M.; Spijker, J.H.; Vries, E.A. de; Rooij, B. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1889) - 60
Department(s) Landscape Centre
CL - Rural Dynamics
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouw - meervoudig landgebruik - landschap - recreatie - landschapsbeheer - gebiedsontwikkeling - multifunctionele landbouw - gelderse vallei - agriculture - multiple land use - landscape - recreation - landscape management - area development - multifunctional agriculture - gelderse vallei
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport bevat een onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig landschapbeheer vanuit de ondernemerskansen in het landschap. In twee workshops zijn voor het gebied het Binnenveld de kansen in beeld gebracht en uitgewerkt samen met de betrokken actoren van het Binnenveld. De ontwikkeling van een toekomstvisie op individueel bedrijfsniveau en gezamenlijk opgebiedsniveau blijkt sterk afhankelijk van overzicht in de initiatieven, communicatie en betrokkenheid bij het gebied. Er zijn veel kansen voor ondernemerschap, zeker als daarbij gekeken wordt naar ruimtelijke combinaties van opgaven en samenwerkingsverbanden. Geopperde mogelijkheden doen zich voor op gebied van herverkaveling, vergisting, lokale ketens, recreatie, participatief natuur- of waterbeheer. Een integrale aanpak van herverkaveling door ruimtelijke opgaven te combineren en de betrokken actoren mee te laten denken over kansen lijkt een constructieve stap voor de toekomst van het landschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.