Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391030
Title Inventarisatie MZI oogst 2009
Author(s) Poelman, M.; Kamermans, P.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C029/10) - 33
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mosselteelt - mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - onderzoek - oosterschelde - waddenzee - mussel culture - mussels - shellfish fisheries - research - eastern scheldt - wadden sea
Categories Aquaculture and Fisheries (General) / Fisheries / Crustacea
Abstract In het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Monitoring MZI's in de Westelijke Waddenzee en Oosterschelde’ is in 2009 de oogst en productiviteit van MZI activiteiten onderzocht. Hiertoe is gebruik gemaakt van MZI-rapportages op basis van experimenteervergunningen MZI, MZI-rapportages op basis van perceelvergunningen MZI van telefonisch interviews met ondernemers. De waarden liggen voor de Oosterschelde en de Westelijke Waddenzee lager dan de gerealiseerde opbrengsten van 2008. Het ruimtebeslag ligt momenteel op 33% effectieve productieruimte van de totaal vergunde ruimte. De totale productie valt binnen de uitgangspunten van het beleid. Er is geen uitspraak gedaan over het effect van de gerealiseerde productiviteit op de draagkracht. Hiervoor is het van belang dat de analyse wordt uitgevoerd op een hogere resolutie, waarbij een analyse van de totale productie en productiviteit per deelgebied uitgevoerd moet worden. Dergelijke analyses zullen binnen andere onderzoeken uitgevoerd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.