Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391135
Title Roofmijten ter bestrijding van de Californische trips: Welke soorten zijn het best inzetbaar?
Author(s) Pijnakker, J.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2008
Keyword(s) rozen - rosa - plantenplagen - amblyseius - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - gewasbescherming - bloementeelt - biologische bestrijding - snijbloemen - glastuinbouw - roses - plant pests - biological control agents - predatory mites - plant protection - floriculture - biological control - cut flowers - greenhouse horticulture
Categories Plant and Crop Protection (General) / Biological Control of Pests
Abstract Door het verdwijnen van breedwerkende insecticiden wordt trips een steeds belangrijkere plaag. Tegen trips werd met name de roofmijt Amblyseius cucumeris losgelaten. Omdat deze soort zich op roos niet blijvend vestigt, worden loslatingen elke maand opnieuw herhaald. Uitgangspunt van het onderzoek was om niet te zoeken naar de soort die de meeste tripsen doodt of de hoogste eiproductie heeft, maar naar een roofmijt die het best is aangepast aan het gewas roos
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.