Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391145
Title Bloemdetectie aardbeiplanten voor plaatsspecifiek spuiten tegen Botrytis
Author(s) Nieuwenhuizen, A.T.
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 662) - 8
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aardbeien - detectie - foto's - computeranalyse - botrytis - vruchtrot - pleksgewijs spuiten - strawberries - detection - photographs - computer analysis - fruit rots - spot spraying
Categories Chemical Control / Small Fruits
Abstract Voor bestrijding van Botrytus en vruchtrot wordt in de huidige situatie het gehele bed met gewas bespoten. De verwachting is dat alleen bespuiting van de bloemen en vruchten voldoende is. Voor een specifieke bespuiting van bloemen in aardbei is detectie van de bloemen noodzakelijk. Er is een inventariserende proef gedaan met een reeds beschikbare meetopstelling en camera's. De witte bloemen kunnen gedetecteerd worden door een kleurencamera. Bloemen welke bedekt zijn door bladeren worden niet gedetecteerd. Vervolgonderzoek is nodig om de werking en resultaten in een praktijkparceel met vollegrondsaardbeiteelt vast te stellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.