Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391559
Title Bescherming en beheersing van pepinomozaïekvirus in de tomatenteelt: kasproef cross-protectie
Author(s) Schenk, M.F.; Hamelink, R.; Vlugt, R.A.A. van der; Vermunt, A.E.M.; Meijer, R.J.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 322) - 22
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Biointeracties and Plant Health
BU Microbiological & Chemical Food Analysis
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) solanum lycopersicum - tomaten - plantenvirussen - pepinomozaïekvirus - gewasbescherming - ziekteresistentie - verdedigingsmechanismen - solanum lycopersicum - tomatoes - plant viruses - pepino mosaic virus - plant protection - disease resistance - defence mechanisms
Categories Plant Viruses / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Pepinomozaïkvirus is een mechanisch overdraagbaar virus. Het tegengaan van besmettingen met dit virus blijkt in de praktijk bijzonder lastig. Naast het aanhouden van strikte hygiëne vormt de toepassing van cross-protectie een alternatieve strategie. Daarbij veronderstelt met dan besmetting met zwakke virusisolaten (zwakke stammen) de gevolgen van een besmetting met agressieve isolaten onderdrukt. In 2005 en 2006 is in kasproeven aangetoond dat cross-protectie met de isolaten V1 of 1066 werkt tegen isolaten van de Europese (EU) stam van pepinomozaïkvirus. Kleinschalige preoven uit 2008 suggereerden echt dat de zwakke isolaten V1 en 1066 niet in staat zijn om beschrming met nieuwe varianten die tot de Chili-2 stam (CH-2) behoorden, waren doorbraakverschijnselen zichtbaar. Een zwak isolaat da behoorde tot deze Ch-2 stam bood wel bescherming onder deze omstandigheden, maar was minder zwak in zijn symptomen dan V1 en 1066. In de proeven uit 2008 is vanwege de looptijd van de proef alleen gekeken naar het optreden van bladsymptomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.