Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391579
Title Maatregelen bij mogelijke vestiging van tomatenmineermot Tuta absoluta
Author(s) Linden, A. van der; Staaij, M. van der
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 333)
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) tuta absoluta - plagenbestrijding - diglyphus isaea - macrolophus - biologische bestrijding - pesticiden - tomaten - solanum lycopersicum - glastuinbouw - nederland - gewasbescherming - pest control - biological control - pesticides - tomatoes - greenhouse horticulture - netherlands - plant protection
Categories Biological Control of Pests / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Het optreden van Tuta absoluta kan worden vastgesteld door middel van feromoonvallen. Het is minstens zo belangrijk om gewaswaarnemingen te doen. De jonge mijnen onderscheiden zich niet eenvoudig van mijnen van mineervliegen. In oudere mijnen is duidelijk plaatselijke ophoping van uitwerpselen te zien. In mijnen van mineervliegen is dat alleen een onderbroken zwarte streep. Rupsen van Tuta absoluta kunnen worden bestreden met abametine (Vertimec) en spinosad (Tracer). Bij aanvang van de teelt of al in de opkweek wordt Macrolophus melanotoma (= M. caliginosus) loslaten, zodat er zo snel mogelijk voldoende roofwantsen in het gewas zitten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.