Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391586
Title Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2009
Author(s) Overzee, H.M.J. van; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Willigen, J.A. van; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C037/10) - 106
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) visserij - visbestand - monitoring - aquatische ecologie - ijsselmeer - fisheries - fishery resources - aquatic ecology - lake ijssel
Categories Aquatic Ecology
Abstract Uit de open water monitoring blijkt dat de visstand net zoals in voorgaande jaren in het geheel lager is in het Markermeer dan in het IJsselmeer. De vangsten in beide meren worden gedomineerd door pos, aal, snoekbaars, baars, spiering, blankvoorn, brasem en bot. Het verloop van deze bemonsterde bestanden wordt uitvoerig in het rapport besproken met behulp van de resultaten uit de open water monitoring en de aanlandingsgegevens en marktbemonsteringen. Daarnaast worden de vangsten van Flora- en Faunawet soorten en limnofiele soorten binnen de actieve monitoring besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.