Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391597
Title Inventarisatie van de virulentie binnen Nederlandse Globodera pallida populaties
Author(s) Beers, T.G. van; Molendijk, L.P.G.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO-AGV / Rapport ) - 31
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) globodera pallida - plantenparasitaire nematoden - virulentie - inventarisaties - nederland - globodera pallida - plant parasitic nematodes - virulence - inventories - netherlands
Categories Plant Parasitic Nematodes
Abstract De vaststelling van de Nederlandse standaard populaties G. pallida, gebruikt door de aardappelkwekers voor toetsingen tbv de rassenlijst, is ruim 10 jaar geleden. Mogelijk is deze selectie van populaties niet relevant meer omdat er ‘nieuwe’ populaties zijn die nog agressiever zijn dan de als zeer virulent aangemerkte ‘Rookmaker’ populatie. Binnen het project zullen, afhankelijk van financiering, nog een aantal populaties in een virulentietoetsing bekeken. Voor de toekomst zou het aan te bevelen zijn dat de bemonsterende instanties onverwacht extreem vermeerderende populaties centraal zouden aanmelden. Binnen dit project wordt nog een plan geschreven om tot een opzet van een monitoringsysteem voor virulentie in Nederland te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.