Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391601
Title Aaltjesmanagement in de akkerbouw
Author(s) Beers, T.G. van
Source PPO AGV
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) veldgewassen - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - nematodenbestrijding - nederland - identificatie - akkerbouw - field crops - plant parasitic nematodes - free living nematodes - nematode control - netherlands - identification - arable farming
Categories Plant Parasitic Nematodes / Symptoms of plant pests, diseases and disorders
Abstract Deze brochure bevat de meest recente kennis en informatie over aaltjesherkenning en maatregelen voor aaltjesbeheersing. Leeswijzer Het herkennen van aaltjes is het begin van aaltjesbeheersing. In hoofdstuk 2 worden daarom de belangrijkste aaltjes in de akkerbouw beschreven en in beeld gebracht. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de stappen om een aaltjesprobleem aan te pakken schematisch weergegeven. De beheersing van het aaltjesprobleemen staat beschreven in hoofdstuk 4. Voorkomen van aaltjes op uw bedrijf is nog beter. Hoe u dat kunt realiseren staat beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de achtergronden van de diverse maatregelen. Hoofdstuk 7 gaat over de schade die aaltjes kunnen geven en welke factoren daarbij een rol spelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.