Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391609
Title Bijzondere bomen in Nederland - 250 verhalen
Author(s) Buist, G.; Goudzwaard, L.; Maes, B.; Meegeren, H.; Moens, F.; Philippona, J.; Zomeren, K. van
Source Amsterdam : Boom - ISBN 9789085069348 - 407
Department(s) Forest Ecology and Forest Management
PE&RC
Publication type Book aimed at a general audience (editor)
Publication year 2010
Keyword(s) bomen - zeer oude of karakteristieke bomen - geschiedenis - boomleeftijd - ornamentele waarde - landschapsbescherming - cultuurgeschiedenis - trees - veteran or remarkable trees - history - age of trees - ornamental value - landscape conservation - cultural history
Categories Forest Ecology
Abstract Het merendeel van de 408 bladzijden, ruim tachtig procent, gaat over specifieke bomen of plaatsen, waar bijzondere bomen bij elkaar staan, met veel aandacht voor 'het verhaal achter de boom': de legenden en anekdotes, die met de bomen zijn verbonden. Ze zijn per provincie gerangschikt. De beschrijvingen worden voorafgegaan door algemene hoofdstukken over historie, beleving en ontstaan van het Landelijk Register van Monumentale bomen. De dikste, hoogste en oudste bomen van Nederland staan apart vermeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.