Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391790
Title Komkommerbontvirus: Hygiëne en veranderingen in het virus
Author(s) Stijger, I.; Pham, K.T.K.; Hamelink, R.; Schenk, M.F.
Event Gewasbeschermingsdag 2010, 2010-03-18
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) komkommerbontvirus - komkommers - hygiëne - persistentie - ziektebestrijding - plantenziektebestrijding - protocollen - cucumber green mottle mosaic virus - cucumbers - hygiene - persistence - disease control - plant disease control - protocols
Categories Plant Viruses / Violales
Abstract Van alle virussen die in komkommer kunnen besmetten, zorgt het komkommerbontvirus jaarlijks voor de grootste problemen. Omdat chemische en biologische middelen het virus niet kunnen bestrijden, is komkommerbontvirus een terugkerend probleem. In de loop van 2008/09 heeft Wageningen UR Glastuinbouw een hygiëneprotocol ontwikkeld met daarin de maatregelen die een teler kan nemen om besmetting met het virus te voorkomen. De teeltwisseling is daarbij de beste gelegenheid om de virusproblemen te verminderen. Komkommervirus is zeer persistent, zoals blijkt uit het feit dat virus kan overleven op kleding die gewassen wordt op 40 of 60 graden. Bij vergelijking van een aantal virusisolaten die in het verleden in Nederland verzameld zijn met recente praktijkmonsters, bleek dat er genetische verschillen bestaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.