Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391799
Title Het "PEPEIRA" project beoordeelt het risico van pepinomozaïekvirus
Author(s) Hamelink, R.; Stijger, I.; Vlugt, R.A.A. van der; Schenk, M.F.
Event Gewasbeschermingsdag 2010, 2010-03-18/2010-03-18
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Biointeracties and Plant Health
Publication type Poster (professional)
Publication year 2010
Keyword(s) pepinomozaïekvirus - gevaren - infectieziekten - tomaten - europese unie - pepino mosaic virus - hazards - infectious diseases - tomatoes - european union
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Plant Viruses
Abstract De landen binnen de Europese Unie verschillen soms sterk van mening over het gevaar van pepinomozaïekvirus (PepMV). Ondanks het feit dat dit virus al 1999 is opgedoken is nog geen definitieve fytosanitaire status toegekend. Bovendien is in 2005 een nieuwe stam van het virus opgedoken (de Chili,2 stam) die sindsdien naast de al aanwezige stam (de EU,stam) voorkomt. Om een wetenschappelijke onderbouwing te geven van de fytosanitaire status van PepMV is het EPEIRA,project gestart.Aan de hand van de resultaten van de kasproeven en o.a. informatie over de zaadoverdraagbaarheid, het voorkomen van de PepMV,stammen en de beschikbaarheid van goede maatregelen die het virus kunnen inperken, zal nu de discussie over de fytosanitaire status plaatsvinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.