Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391872
Title Traject Bedrijfssurvey. fase 1: draagvlak & haalbaarheid
Author(s) Quirijns, F.J.; Boois, I.J. de; Bierman, S.M.; Rink, G.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C035/10) - 39
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) visserij - boomkorvisserij - visbestand - vangstsamenstelling - tong (vis) - schol - tellingen - karteringen - gegevens verzamelen - onderzoek - fisheries - beam trawling - fishery resources - catch composition - dover soles - plaice - censuses - surveys - data collection - research
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In 2009 is het Traject Bedrijfssurvey opgezet. Met dit traject wordt getracht te bepalen of een survey met commerciële schepen op de Noordzee extra informatie kan opleveren die het beheer van schol en tong kan verbeteren. Dit rapport gaat over de eerste fase, waarin een haalbaarheidsstudie is gedaan voor de bedrijfssurvey. De doelstellingen waren: opzetten van een werkplan; creëren van draagvlak; en het onderzoeken van de uitvoerbaarheid middels een proefweek. Voor het creëren van draagvlak is de opzet van het traject uitvoerig besproken met visserijorganisaties, beheerders en onderzoekers van IMARES. Daarnaast is een werkplan voorgelegd aan internationale onderzoekers met het verzoek te reageren op de waarde in hun ogen van een bedrijfssurvey en aanbevelingen te doen. Aan het eind van fase 1 moest op een go-no go moment worden vastgesteld of doorgegaan wordt met fase 2.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.