Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391904
Title Sluiten van stofstromen tussen glastuinbouw en varkenshouderij : een nieuwe samenwerking voor wederzijds profijt en duurzaam produceren, waarin solitaire kleinschalige bedrijven hun CO2 en energie kringlopen sluiten
Author(s) Staalduinen, Jan van; Verkerke, W.; Weel, P.A. van
Source Venlo : Wageningen UR Glastuinbouw/Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) bloementeelt - varkenshouderij - energie-uitwisseling - verwarmingssystemen - milieubeheersing - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - geïntegreerde bedrijfssystemen - floriculture - pig farming - energy exchange - heating systems - environmental control - sustainability - greenhouse horticulture - integrated farming systems
Categories Energy / Farming Systems / Horticulture
Abstract Het koppelen van varkenshouderijen en glastuinbouwbedrijven levert bedrijfseconomische en maatschappelijke voordelen op. Voordelen die groot genoeg lijken om de mogelijkheden van dergelijke bedrijfsclusters serieus te verkennen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.