Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391933
Title Automatisering vochtvoorziening in pot- en containerteelt : Optimaliseren van de watergift met weegsysteem of vochtsensoren
Author(s) Dalfsen, P. van; Leijden, J.P.H. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO- rapport ) - 37
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) wateropname (planten) - plant-water relaties - sensors - houtachtige planten als sierplanten - landbouwtechniek - landbouwkundig onderzoek - potplanten - nederland - water uptake - plant water relations - ornamental woody plants - agricultural engineering - agricultural research - pot plants - netherlands
Categories Ornamental Woody Plants
Abstract Watergeven in de pot- en containterteelt vraagt veel vakmanschap. Te weinig water geven, geeft gewasschade, terwijl teveel water geven leidt tot uitspoeling van nutriënten en vaak een slechte wortelkwaliteit. Technische hulpmiddelen kunnen deze afstemming optimaliseren en ook automatiseren. In dit project zijn twee belangrijke meetsystemen getest, namelijk een weegsysteem (doorontwikkeld door Broere Beregening) en vochtsensoren. Deze systemen zijn in een teeltproef bij PPO met elkaar vergeleken met als testgewas Viburnum tinus. Daarvoor zijn de volgende 4 behandelingen opgezet: 1. Watergift met tijdklok; Osmocote-bemesting (controle-behandeling) 2. Watergift met tijdklok; bemesting via regenleiding (controle-behandeling) 3. Watergift sturen met weegsysteem; bemesting via regenleiding (2-voud) 4. Watergift sturen met vochtsensor; bemesting via regenleiding (2-voud) In behandeling 3 en 4 kregen de planten automatisch water aan de hand van de meetwaarden. Wel werd elke dag een basisgift gegeven om nutriënten toe te dienen. In de proef is, vergeleken met het handmatig instellen van de watergift, een forse besparing op de water- en mestgift gerealiseerd, door gebruik te maken van de hulpmiddelen als een weegsysteem of vochtsensoren. Het waterverbruik lag ruim 30% lager en op mestgift werd zelfs ruim 40% bespaard. Daarbij was er geen wezenlijk verschil tussen beide systemen en behaalden de planten min of meer dezelfde eindkwaliteit. De mate van besparing is sterk afhankelijk van de instellingen op de watergeefcomputer (vanaf welke ondergrens wordt watergegeven) en de weersomstandigheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.