Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 391966
Title Van landbouw naar landschap
Author(s) Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 27 (2010)1. - ISSN 0169-6300 - p. 35 - 39.
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
Landscape Centre
CL - The Human Factor
WASS
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - kwaliteit - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - evaluatie - reconstructie - landscape - quality - agricultural policy - cap - evaluation - reconstruction
Categories Landscape Architecture (General) / Agricultural Economics (General)
Abstract De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslandbouw en van het productielandschap naar een consumptielandschap. De reconstructiewet heeft daarin gefaald. De ons inziens noodzakelijke accentverschijving van landbouw naar landschap zou binnen kort wel eens door Brussel afgedwongen kunnen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.