Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392000
Title Milieueffectkaarten als basis voor maatwerk in gewasbescherming
Author(s) Kool, S.A.M. de; Hiemstra, J.A.
Source Gewasbescherming 41 (2010)2. - ISSN 0166-6495 - p. 65 - 67.
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - boomteelt - bloembollen - milieueffect - fruitteelt - informatieverspreiding - plant protection - pesticides - arboriculture - ornamental bulbs - environmental impact - fruit growing - diffusion of information
Categories Chemical Control / Environmental Pollution
Abstract De milieueffectenkaarten van Telen met toekomst helpen telers bij het kiezen van de meest milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. De verspreiding en het gebruik ervan verschilt per sector. In de boomkwekerijsector zijn de kaarten op grote schaal verspreid. Zeker de helft van de telers kent ze en past ze in meerdere of mindere mate toe. In de bollenteelt is het gebruik nog relatief gering. Om de informatie aantrekkelijker te maken en meer draagvlak te krijgen, zijn de kaarten voor de bollenteelt aangepast aan specifieke wensen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.