Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392029
Title Stabilisatie graanmarkten door flexibel gebruik van graan voor bio-ethanol
Author(s) Helming, J.F.M.; Pronk, A.; Woltjer, G.B.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086154265 - 63
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) internationale handel - landbouwprijzen - basisproducten - voedselgranen - prijsbeleid - markten - landbouwbeleid - biobrandstoffen - bioethanol - graan - biobased economy - international trade - agricultural prices - commodities - food grains - price policy - markets - agricultural policy - biofuels - grain
Categories International Trade
Abstract Dit rapport gaat in op de vraag of het mogelijk is de graanmarkt en de graan-prijs te stabiliseren door middel van variatie in het gebruik van graan voor de productie van bio-ethanol in de EU-27. De tijdshorizon van dit onderzoek is 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de bijmengverplichting van bio-brandstoffen van minimaal 10% in de EU-27. Met behulp van een economisch rekenmodel wordt een basisscenario en een aantal alternatieve scenario's voor 2020 ontwikkeld. In de alternatieve scenario's wordt ten opzichte van het basis-scenario meer of minder graan gebruikt voor de eigen productie van bio-ethanol in de EU-27. Deze variatie hangt af van de omvang van de graanproductie ten opzichte van het basisscenario. Vervolgens wordt gekeken naar het effect van de extra eigen productie van bio-ethanol op de graanprijs.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.