Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392111
Title Warmwaterbehandeling Allium en Crocus ; / Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook
Author(s) Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO / rapport ) - 24
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) aphelenchoides - heetwaterbehandeling - allium - crocus - plantenziektebestrijding - plantenparasitaire nematoden - bloembollen - aphelenchoides - hot water treatment - allium - crocus - plant disease control - plant parasitic nematodes - ornamental bulbs
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Allium Uit eerder onderzoek was gebleken dat het Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) in Allium goed kan worden bestreden door de bollen een warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C te geven na 24 uur voorweken. De warmwaterbehandeling moet worden uitgevoerd binnen 10 dagen na rooien. Het was echter niet duidelijk in hoeverre deze behandeling goed wordt verdragen door gezonde bollen, waardoor het evenmin duidelijk was of deze behandeling ook als standaard cultuurmaatregel uitgevoerd zou kunnen worden. Daarom is gedurende twee jaren onderzocht of gezonde bollen deze behandeling zonder schade verdragen. Het onderzoek is uitgevoerd met Allium aflatunense ‘Purple Sensation’, Allium karataviense en Allium stipitatum. Uit het onderzoek bleek dat de warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C met 24 uur voorweken in bijna alle gevallen goed werd verdragen indien de bollen voor het koken 7 tot 10 dagen 30°C voorwarmte hadden gehad. Alleen bij A. ‘Purple Sensation’ is in één van de twee jaren bij deze behandeling enige opbrengstreductie waargenomen. Wanneer voorwarmte werd gegeven bij 25°C ontstond veel vaker kookschade waardoor dit ontraden moet worden. Het verdient aanbeveling om met andere soorten Allium eerst op beperkte schaal ervaring op te doen met deze behandeling. Crocus Ook in Crocus was uit eerder onderzoek bekend dat het Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) goed kan worden bestreden door de knollen een warmwaterbehandeling te geven van 4 uur bij 45°C voorafgegaan door 24 uur voorweken. Deze behandeling moet worden uitgevoerd binnen 12 dagen na rooien bij 25°C voorwarmte of binnen 10 dagen na rooien bij 30°C voorwarmte. Deze behandeling kost echter teveel tijd en moeite om als standaard cultuurmaatregel uit te voeren. In het eerder uitgevoerde onderzoek bij Crocus is een verkorte behandeling gevonden van 1 tot 2 uur bij 47°C zonder voorweken die de aaltjes voor meer dan 99% doodt. De praktijk heeft grote belangstelling voor deze behandeling als cultuurmaatregel omdat de kookduur kort is en er niet hoeft te worden voorgeweekt. Het was niet duidelijk in hoeverre Crocus deze verkorte behandeling zou verdragen. Daarom is gedurende twee jaren onderzocht of gezonde knollen deze behandeling zonder schade kunnen verdragen. Het onderzoek is uitgevoerd met Crocus vernus ‘Flower Record’, Crocus chrysanthus ‘Dorothy’ en Crocus tommassinianus ‘Ruby Giant’. Uit het onderzoek bleek dat een cultuurkook van 1 of 2 uur bij 47°C zonder voorweken goed werd verdragen door de knollen indien ze voor het koken 7 tot 10 dagen 30°C voorwarmte hadden gehad. Voorwarmte bij 25°C leidde in veel gevallen wel tot lagere opbrengsten. Ook bij Crocus verdient het aanbeveling om met andere dan in het onderzoek gebruikte soorten eerst op beperkte schaal ervaring op te doen met deze behandeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.