Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392286
Title Chasing organohalide respirers: ecogenomics approaches to assess the bioremediation capacity of soils
Author(s) Maphosa, F.
Source Wageningen University. Promotor(en): Willem de Vos, co-promotor(en): Hauke Smidt. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856566 - 172
Department(s) Microbiology
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2010
Keyword(s) microbiële afbraak - biochemische omzettingen - gehalogeneerde koolwaterstoffen - organische halogeenverbindingen - bioremediëring - bodemverontreiniging - bodembiologie - microbial degradation - biochemical pathways - halogenated hydrocarbons - organic halogen compounds - bioremediation - soil pollution - soil biology
Categories Bioremediation / Soil Biology
Abstract Het opsporen van organohalogeen-reducerende bacteriën: ecogenomics benaderingen om de bioremediatie-capaciteit van de bodem te beoordelen. Organohalogeen-reducerende bacteriën (OHRB) zijn efficiënte afbrekers van organische chloorverbindingen, zoals gechloreerde ethenen, chloorfenolen en andere gehalogeneerde alifatische en aromatische koolwaterstoffen. Desondanks, lijken deze organische chloorverbindingen te volharden op verschillende locaties. De reden voor dit gebrek aan afbraak kan worden toegeschreven aan het ontbreken van OHRB in voldoende aantallen of aan verkeerde fysisch-chemische omstandigheden voor hun groei en activiteit. Derhalve is er een dringende behoefte aan snelle, robuuste en gevoelige methoden die het voorspellen van en het toezicht houden op het bioremediatie potentieel en de activiteit van OHRB mogelijk maken. Moleculaire monitoring en modelsimulaties werden toegepast om de in-situ afbraak prestaties van een on-site dechlorerende bioreactor te bepalen en zijn invloed op de vervuilingsspluim. De toepasbaarheid van dit systeem werd getest in verschillende verontreinigde bodems.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.