Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392455
Title Akkerbouwbedrijf centrale zeeklei
Author(s) Leeuwen, M.A.E. van
Source WWW.biologisch ondernemen 2010 (2009)106-04-2009. - p. 1 - 3.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) akkerbouw - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - conversie - arable farming - organic farming - farm management - conversion
Categories Farm Management / Conversion to Organic Farming / Arable Farming
Abstract Deze voorbeeldberekening geeft oriënterende ondernemers inzicht in de financiële verandering tijdens en na het omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Het bedrijf is fictief maar representatief voor het centrale zeekleigebied in Nederland. In dit voorbeeld gaat het om een akkerbouwbedrijf gelegen in de IJsselmeerpolders, met een bedrijfsgrootte van 48 hectare. Tijdens de omschakelperiode komt het bouwplansaldo lager uit dan in de gangbare situatie. Dit komt doordat de kosten stijgen en het product nog niet biologisch mag worden afgezet. In het vijfde jaar na omschakelen wordt het bouwplansaldo hoger dan bij gangbaar. Door de omschakeling stijgt het bouwplansaldo van € 78.108 naar € 134.288 en de arbeidsuren van 1.046 uur naar 2.438 uur. De totale omschakelkosten voor dit bedrijf zijn € 82.707.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.