Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392478
Title Gedrag van schieraal rond het krooshek voor gemaal IJmuiden. DIDSON metingen.
Author(s) Keeken, O.A. van; Burggraaf, D.; Tribuhl, S.V.; Winter, H.V.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C049/10) - 34
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterbeheer - vismigratie - dierenbescherming - beschadigingen - diergedrag - palingen - european eels - pompstations - monitoring - noord-holland - water management - fish migration - animal protection - injuries - animal behaviour - eels - european eels - pumping stations - monitoring - noord-holland
Categories Water Management (General) / Fishery Resources and Management
Abstract In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door meerdere onderzoeksinstellingen onderzoek gedaan naar de passeerbaarheid van het gemaal in het Noordzeekanaal bij IJmuiden en vermindering van visschade door aangepaste gemaalregimes. In deze rapportage wordt het gedrag van schieraal bij het krooshek voor het gemaal gepresenteerd, wat gemeten is met behulp van de akoestische camera DIDSON. DIDSON staat voor 'Dual frequency IDentification SONar' en is een hoge resolutie sonar die akoestiek (geluid) gebruikt om akoestische beelden te maken met veel meer detail dan de conventionele sonars.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.