Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392537
Title Lammeren grazen op een veldkavel
Author(s) Eekeren, N.J.M. van
Source BioKennis bericht Geiten (2010)7. - 4
Department(s) Soil Biology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - dierenwelzijn - geitenhouderij - lammeren - graastijd - maagdarmziekten - coccidiose - organic farming - animal welfare - goat keeping - lambs - grazing date - gastrointestinal diseases - coccidiosis
Categories Organic Farming / Animal Husbandry (General) / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract Veel geitenbedrijven hebben een beperkt huiskavel. Als de lammeren ook op het huiskavel geweid worden, wordt de beweidingruimte voor de melkgevende geiten nog krapper. Een oplossing zou zijn om de lammeren van huis te laten grazen. Sander Koster van Gerbrande State heeft al jarenlang goede ervaringen met het dag en nacht weiden van lammeren op afstand. Afgelopen jaar hebben ook de families Wanders en Tuenter hun lammeren naar tevredenheid op een veldkavel geweid. In dit bioKennisbericht zijn hun ervaringen op een rij gezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.