Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392610
Title Energiebesparing op het agrarisch bedrijf : kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt
Author(s) Kamp, J.A.L.M.; Reeuwijk, P. van; Schoorl, F.W.; Montsma, M.P.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Economie en management - 70
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Fruit
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) energiebehoud - energiegebruik - fruitteelt - groenteteelt - akkerbouw - opslag - bewerking - nederland - energiebesparing - vollegrondsgroenten - energy conservation - energy consumption - fruit growing - vegetable growing - arable farming - storage - handling - netherlands - energy saving - field vegetables
Categories Energy
Abstract Doel van het ondezoek is om in eerste instantie het energieverbruik van de belangrijkste gewassen in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt in kaart te brengen. Zowel van de teelt- als van de naoogstfase. Trends zijn beschreven die invloed hebben op het energieverbruik, energiebesparingsmogelijkheden in de naoogstfase zijn geïnventariseerd en is een indicatie gegeven van de grootte ervan en de bijbehorende investering alsmede de terugverdientijd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.