Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392627
Title Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwse Banken
Author(s) Goudswaard, P.C.; Bemmelen, R.S.A. van; Bos, O.G.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C061a/10) - 40
Department(s) Wageningen Marine Research
Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) mariene gebieden - mariene ecologie - kustgebieden - aquatisch milieu - natuurwaarde - natura 2000 - natuurbeleid - voordelta - marine areas - marine ecology - coastal areas - aquatic environment - natural value - natura 2000 - nature conservation policy - voordelta
Categories Aquatic Ecology / Nature Management (General)
Abstract Het gebied van de Zeeuwse Banken in Nederland is een onderdeel van een grotere geologische formatie die zich uitstrekt van de Franse Kanaal / Noordzeekust via het Belgische kustgebied tot in Nederland. Het Nederlandse deel van dit systeem loopt vanaf de Belgisch Nederlandse zeegrens in het zuidwesten en eindigt naar het noordoosten ter hoogte van de Kop van Goeree. Het gebied Zeeuwse Banken kwalificeert zich onder de habitatrichtlijn als type H1110 met een eigen karakteristiek buiten de directe kustzone waarin twee aansluitende Natura 2000 gebieden liggen: de Voordelta en de Vlakte van de Raan. Om tot een besluit over de aanwijzing van het gebied van de Zeeuwse Banken als aanvullend beschermd gebied te komen is met name kennis over de natuurwaarden van bodem, bodemfauna en vogels gevraagd. Daarbij is de vraag in hoeverre deze gebieden bijdragen aan meerwaarde ten opzichte van het totale te beschermen areaal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.