Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392669
Title Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg
Author(s) Sebek, L.B.J.; Bannink, A.
Source V-focus 7 (2010)3. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - mest - graskuilvoer - diervoedering - diervoeding - bemesting - dairy farming - dairy cattle - manures - grass silage - animal feeding - animal nutrition - fertilizer application
Categories Cattle / Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Uitvoering van de mestwetgeving kan tot gevolg hebben dat grasproducten minder goed door de koe benut worden. Dat blijkt uit resultaten van proefbedrijf De Marke (V-focus februari 2009). Om vermindering van de melkproductie te voorkomen zal in de praktijk het rantsoen aangevuld worden met aangekocht (kracht)voer. Het is echter de vraag of dat een goede keuze is bij een toenemende druk om de bemesting te verminderen en om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Logischer lijkt het om onder die omstandigheden te kiezen voor het beter benutten van het zelfgeteelde gras.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.