Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392712
Title Designing atmospheres : research and design for thermal comfort in Dutch urban squares
Author(s) Lenzholzer, S.
Source Wageningen University. Promotor(en): J. Koh; L. Katzschner. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856603 - 196
Department(s) Landscape Architecture and Spatial Planning
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2010
Keyword(s) stedelijke gebieden - stedelijke planning - open ruimten - architectuur - ontwerp - microklimaat - stedelijke bevolking - klimaatfactoren - muren - groene gevels - groene daken - urban areas - urban planning - open spaces - architecture - design - microclimate - urban population - climatic factors - walls - green walls - green roofs
Categories Urban Plans / Climatology
Abstract Onderzoek naar de inrichting en verblijfskwaliteit van stadspleinen. Het onderzoek omvat een empirisch gedeelte waarin metingen en interviews op Nederlandse stadspleinen zijn verricht. Daarnaast bevat de studie een ‘ontwerpend onderzoek’ . Dit hield in dat verschillende alternatieven voor een optimaler microklimaat zijn ontworpen en deze met microklimaatsimulaties zijn getest. De resultaten van dit onderzoek vormen gemakkelijk toepasbare ontwerprichtlijnen die ook door de ontwerpers van Nederlandse stadspleinen gebruikt kunnen worden.”
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.