Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392717
Title Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2009
Author(s) Glorius, S.T.; Kotterman, M.J.J.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C057/10) - 38
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterkwaliteit - oppervlaktewater - waterverontreiniging - verontreinigende stoffen - rivieren - biologische monitoring - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - surface water - water pollution - pollutants - rivers - biomonitoring - surface water quality
Categories Water Quality / Aquatic Ecology
Abstract In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2009 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete Rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het deelproject "Microverontreinigingen in driehoeksmosselen 2006-2009” dat in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (voorheen RIZA) Lelystad wordt uitgevoerd door IMARES te IJmuiden. In dit rapport worden de analyseresultaten besproken van 2009 en een korte beschouwing gegeven van de gehele onderzoeksperiode. Voor de actieve biologische monitoring werden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie (Zeughoek, IJsselmeer) gedurende zes weken uitgezet in de te monitoren locaties waarvan men inzicht wil hebben in het gehalte aan microverontreinigingen in het oppervlaktewater.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.