Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392813
Title Onzekerheden in debietmetingen : analyse van debietgegevens voor Monitoring Stroomgebieden
Author(s) Mulder, H.M.; Tol-Leenders, T.P. van; Siderius, C.; Walvoort, D.J.J.; Bolt, F.J.E. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1956) - 78
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
CWC - Integrated Water Resources Management
SS - Soil Geography
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) hydrodynamica - hydrologie - stroomgebieden - monitoring - wateraanvoer - gegevensanalyse - hydrologie van stroomgebieden - nederland - hydrodynamics - hydrology - watersheds - monitoring - water advance - data analysis - catchment hydrology - netherlands
Categories Water Management (General)
Abstract Deze rapportage “Onzekerheden in debietmetingen” vormt een onderdeel van het project ‘Monitoring Stroomgebieden’. Voor het kwantificeren van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater en de ontwikkeling van een monitoringsmethodiek is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de waterkwaliteit, maar ook van de waterkwantiteit in een stroomgebied. Over onzekerheden in waterkwantiteitsmetingen is relatief veel bekend, echter de informatie over onzekerheden in debietmetingen is gering. Omdat inzicht in deze onzekerheden van belang is voor de hierboven beschreven doelen van het project Monitoring Stroomgebieden is onderzoek verricht naar de onzekerheden van debietmetingen en de consequenties van deze bevindingen voor het project ‘Monitoring stroomgebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.