Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392829
Title How to reduce nutrient emissions from agriculture? : international workshop summary report Utrecht, 19-20 November, 2009
Author(s) Berge, H.F.M. ten; Dijk, W. van
Source Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 653) - 96
Department(s) Agrosystems
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouw - voedingsstoffen - nitraten - denemarken - duitsland - nederland - bemesting - mestbeleid - vlaanderen - agriculture - nutrients - nitrates - denmark - germany - netherlands - fertilizer application - manure policy - flanders
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Environmental Pollution
Abstract Aan de workshop namen vertegenwoordigers deel uit Denemarken, Vlaanderen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Genodigden uit Frankrijk meldden zich af. Deze landen werden door de VROM en LNV aangewezen wegens de gelijkenis tussen de landbouw in (delen van) deze landen en die in Nederland; en wegens het daarmee samenhangende relatief sterk ontwikkelde mestbeleid in deze landen. Aanscherping van wetgeving zal voor bedrijven in gevoelige gebieden leiden tot inkomensderving. Vooral op een deel van de zandgronden (o.a. in Nederland, Vlaanderen, Denemarken) en scheurende kleigronden (Verenigd Koninkrijk) kan de gewenste milieukwaliteit mogelijk niet worden gehaald bij een rendabele bedrijfsvoering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.