Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392842
Title Duurzame resitentie tegen Phytophthora in aardappel door cisgene merkervrije modificatie
Author(s) Boonekamp, P.M.; Haverkort, A.J.; Hutten, R.C.B.; Jacobsen, E.; Lotz, L.A.P.; Kessel, G.J.T.; Visser, R.G.F.; Vossen, E.A.G. van der
Source Wageningen : Wageningen UR - 36
Department(s) Biointeractions and Plant Health
Agrosystems
Plant Breeding
Biointeracties and Plant Health
PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - phytophthora infestans - genetische modificatie - aanvaardbaarheid - genetisch bepaalde resistentie - resistentieveredeling - cisgenese - solanum tuberosum - potatoes - phytophthora infestans - genetic engineering - acceptability - genetic resistance - resistance breeding - cisgenesis
Categories Resistance Breeding / Genetic Engineering / Plant and Crop Protection (General) / Molecular Breeding
Abstract In 2006 startte Wageningen UR het tienjarige project DuRPh: Duurzame Resistentie tegen Phytophthora. In het project wordt gebruikt gemaakt van cisgenese: het inbrengen van genen van de eigen (of een verwante) soort door middel van genetische modificatie. In deze brochure wordt ingegaan op de achtergronden van DuRPh: het terugdringen van het gebruik van pesticiden en de daarmee samenhangende milieubelasting en kosten. Men hoopt dat cisgenese wel aanvaard zal worden, in tegenstelling tot genetische modificatie waarbij vreemde genen in de plant ingebracht worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.