Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392884
Title Notitie Raakvlakken zorg en groen : hoe natuur- en landschap(sbeleid) kan bijdragen aan het realiseren van doelen op het gebied van zorg en werk
Author(s) Bosch, F.J.P. van den; Heutinck, L.B.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2035) - 25
Department(s) WOT Natuur & Milieu
CL - The Human Factor
CL - Urban and Regional Development
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - landschapsbescherming - werkgelegenheid - volksgezondheid - jeugd - overheidsbeleid - natuurbeheer - landschapsbeheer - zorgboerderijen - landscape - landscape conservation - employment - public health - youth - government policy - nature management - landscape management - social care farms
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuur kan bijdragen aan participatie, sociale cohesie, ontwikkeling van kinderen, ziektepreventie en genezing. Een mens zit zelf ook vaak liever in een natuurlijke dan in een grijze omgeving. Zo zetten cliënten hun PGB (persoonsgebonden budget) in op een zorgboerderij, spreken jongeren in de natuur af en zoeken overspannen werknemers op eigen initiatief Staatsbosbeheer op. In het officiele gezondheidszorg- en werkgelegenheidsbeleid worden deze functies van natuur echter niet benut. LNV vroeg daarom Alterra na te gaan waar de aanknopingspunten in beleid van SZW en VWS zitten. Uit het onderzoek blijkt dat er aanknopingspunten zijn in diverse regelingen, plannen en wetten; van Subsidieregeling Kinderopvang en Actieplan Jeugdwerkloosheid tot wet Wajong, Kaderbrief Preventie en Wmo. Door natuur functioneel hierin te verankeren, kan het gezondheids- en werkgelegenheidsbeleid aansluiten bij wensen van mensen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.