Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392977
Title Rol en betekenis van commissies voor gebiedsgericht beleid
Author(s) Slangen, L.H.G.; Jongeneel, R.A.; Polman, N.B.P.; Lianouridis, E.; Leneman, H.; Sonneveld, M.P.W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 186) - 90
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Land Dynamics
PE&RC
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) regionale planning - recreatie - bodem - landbouw - adviescommissies - gebiedsgericht beleid - reconstructie - regional planning - recreation - soil - agriculture - advisory committees - integrated spatial planning policy - reconstruction
Categories Land Use Planning
Abstract Provincies maken bij de vormgeving en uitvoering van gebiedgericht beleid vooral gebruik van adviescommissies en nauwelijks van bestuurscommissies. Het takenpakket van de adviescommissies overstijgt in de meeste gevallen hun wettelijke bevoegdheden. Ze hebben een hoge regionale dekkingsgraad en claimen beter zicht op lokaal-specifieke omstandigheden te hebben dan de provincies zelf. De commissies houden zich met meerdere thema's bezig (waaronder natuur, landschap, landbouw, recreatie en water). Deze brede insteek brengt extra transactiekosten met zich mee maar lijkt niettemin effectief om tot een integrale belangenafweging te komen en tegenstellingen te overbruggen. De provincies nemen de uitgebrachte adviezen meestal over.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.