Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393073
Title Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij
Author(s) Pronk, A.A.; Groeneveld, R.M.W.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 339) - 36
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Agrosystems
Applied Ecology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) boomteelt - boomkwekerijen - bomen - grondbedekking - bodembedekkende planten - onkruidbestrijding - bodemvruchtbaarheid - stikstof - klavers - raphanus sativus - vruchtbomen - arboriculture - forest nurseries - trees - ground cover - ground cover plants - weed control - soil fertility - nitrogen - clovers - fruit trees
Categories Horticulture / Organic Farming
Abstract In deze studie zijn een aantal aspecten van een groene bedekking in de boomkwekerij onderzocht. Hierbij waren een goede gewasproductie en onkruidbeheersing steeds de prioriteit, maar is ook gekeken naar de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening. Verschillende groene bedekkingen zijn getest in het rustjaar. In de bestaande teelt van vruchtbomen is klaver als ondergroei gezaaid. Uit het onderzoek blijkt dat bladrammenas een goede keuze is als groene bedekking in het rustjaar. Vooralsnog is een groene bedekking bij de tweejarige teelt van vruchtbomen een goede methode voor de beheersing van het onkruid, maar is het opbrengstverlies nog te hoog om deze methode te introduceren in de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.