Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393085
Title Onderzoek aan Lechler IDKT120-03, IDKT120-04 en IDKT120-05 spuitdoppen ter verkrijging van de status driftarm en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Author(s) Groot, T.T.; Holterman, H.J.; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 668) - 14
Department(s) Agrosystems Research
Agro Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) spuitdoppen - spuitapparatuur - drift - druppelgrootte - modellen - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - gewasbescherming - fan nozzles - spraying equipment - drift - droplet size - models - simulated spray drift - plant protection
Categories Chemical Control / Mechanization
Abstract Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt dat bij bespuitingen van een gewas met veldspuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuitdoppen. Uit de resultaten van druppelgrootte-metingen wordt aangegeven of de doppen, bij bepaalde drukken, volgens het Lozingenbesluit aangemerkt kunnen worden met de status driftarm. In deze rapportage worden de Lechler tweewaaier spleetdoppen IDKT120-03, IDKT120-04 en IDKT120-05 bij een druk van 1 bar onderzocht. Aan de hand van druppelgroottemetingen wordt beoordeeld of deze doptypen bij de aangegeven spuitdruk aan de status driftarm voldoen. Daarnaast wordt bepaald tot welke driftreductieklasse een bepaalde dop-drukcombinatie behoort, waarbij nog onderscheid gemaakt wordt tussen drie spuitboomhoogtes boven het gewas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.