Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393099
Title Overzicht demonstraties. "Meer waarde voor groencompost"
Author(s) Haan, J.J. de; Paauw, J.G.M.
Source Lelystad : PPO AGV - 53
Department(s) PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) compost - snoeiafval - afvalhout - organische stof - stikstofmeststoffen - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - boomkwekerijen - bodemkwaliteit - bemesting - composts - pruning trash - waste wood - organic matter - nitrogen fertilizers - soil fertility - arable farming - forest nurseries - soil quality - fertilizer application
Categories Compost / Soil Fertility
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van resultaten uit het project “Meer waarde voor groencompost” uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in opdracht van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Doelstellingen van het project waren: 1. de wensen en eisen van potentiële gebruikers ten aanzien van groencompost in kaart te brengen 2. de meerwaarde van groencompost op het gebied van bodemkwaliteit en gewasgroei aan te tonen 3. de resultaten te communiceren De activiteiten konden in drie fasen worden onderverdeeld: 1. Inventarisatie van wensen en eisen van potentiële gebruikers gericht op gebruik van groencompost. 2. Demonstratie van eigenschappen groencompost op 6 percelen in diverse sectoren gedurende 3 jaar. 3. Communicatie van resultaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.