Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393100
Title Naar buiten! To the Great Outdoors : groen- en recreatiewensen van internationale kenniswerkers in Nederland
Author(s) Veer, P.M.; Luttik, J.
Source Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] (Alterra-rapport 1940) - 114
Department(s) CL - Urban and Regional Development
CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) locatietheorie - vestigingsplaats van de productie - kennis - recreatiegebieden - recreatievoorzieningen - openluchtrecreatie - kwaliteit van het leven - recreatie in de stad - nederland - location theory - location of production - knowledge - amenity and recreation areas - recreational facilities - outdoor recreation - quality of life - urban recreation - netherlands
Categories Leisure and Recreation
Abstract Deze studie verkent de relaties tussen het vestigingsklimaat voor internationale kennisintensieve bedrijven en groen/blauwe landschapsservices. De beschikbaarheid en kwaliteit van werknemers is de dominante factor bij de locatiekeuze van de genoemde bedrijven. Dit maakt de Quality of Living (QoL) in stad of regio indirect tot een belangrijke vestigingsfactor. Welke plaats nemen stedelijk groen en recreatiemogelijkheden in binnen de QoL-factoren? De kern van deze studie bestaat uit een enquête gehouden onder 229 internationale kenniswerkers in Nederland verdeeld over drie gebieden. De resultaten geven aan dat QoL een belangrijke factoren is bij het kiezen van de woonlokatie. De respondenten vinden het belangrijk dat er groene voorzieningen zijn in hun directe woonomgeving. Wandelen, en fietsen zijn de meest populaire recreatieve bezigheden in de openlucht. Voor deze activiteiten zijn geen speciale voorzieningen nodig. Wèl hoogwaardige groene netwerken in de stad met verbindingen naar buiten. Hardlopen, joggen, balsporten en zwemmen worden vaak genoemd. Golf en ‘extreme duursporten’ komen weinig voor. De respondenten missen in Nederland stadsparken, natuur, bergen, heuvels, rust, ruimte en wildernis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.