Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393121
Title Vegetatieontwikkeling van schraalland op fosfaatrijke grond : verslag veldwerkplaats, algemeen, Meppen, 20 april 2010
Author(s) Kemmers, R.H.; Jong, B. de; Heek, F. van
Source [S.l.] : S.n. - 7
Department(s) Soil Science Centre
SS - Soil Chemistry and Nature
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vegetatiebeheer - landbouwgronden - graslandbeheer - fosfaten - bodemchemie - ecologisch herstel - natuurgebieden - drenthe - vegetation management - agricultural soils - grassland management - phosphates - soil chemistry - ecological restoration - natural areas - drenthe
Categories Nature Management (General) / Soil Chemistry
Abstract Het nadeel van het creëeren van schraalgrasland op voormalige landbouwgrond is het te hoge fosfaatgehalte, wat leidt tot Pitrus, is de heersende gedachte. Tijdens deze veldwerkplaats werden we geïntroduceerd in het schraalgrasland-experiment in het Geeserstroomgebied. Wat vooral duidelijk werd is dat de relatie tussen Pitrus en fosfaat niet zo eenduidig is. Fosfaat is wel belangrijk, maar er spelen nog meer factoren mee waarvan het effect niet goed bekend is. In het Geeserstroomgebied bleek dat de uitgangssituatie van de grond een rol speelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.