Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393136
Title Karakterisatie van ijzerslib en -zand : een verkenning van de mogelijkheden van het gebruik van deze reststoffen om fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verminderen
Author(s) Koopmans, G.F.; Chardon, W.J.; Groenenberg, J.E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2047) - 52
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
SS - Soil Quality and Nutrients
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) landbouwgronden - fosfaat - oppervlaktewater - ijzer - adsorptie - nederland - bodemchemie - intensieve veehouderij - fosfaatuitspoeling - maatregelen - agricultural soils - phosphate - surface water - iron - adsorption - netherlands - soil chemistry - intensive livestock farming - phosphate leaching - measures
Categories Soil Chemistry
Abstract Het fosfaatgehalte van Nederlandse landbouwgronden in gebieden met (intensieve) veehouderij is vaak hoog. Dit leidt tot ongewenste fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater. Perceelsgerichte maatregelen zijn noodzakelijk om deze verliezen te verminderen en de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het inwerken van fosfaatbindende materialen in ‘iron reactive barriers’ in de bodem of het toepassen van deze materialen in filters die aan het uiteinde van drainagebuizen kunnen worden gekoppeld. IJzerslib en ijzerzand kunnen worden gebruikt voor het binden van fosfaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.