Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393153
Title Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van milieukritsiche stoffen in mosselen
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C040/10) - 11
Department(s) IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) mossels - aquatisch milieu - bemonsteren - aquacultuur en milieu - milieu-analyse - milieumonitoring - mussels - aquatic environment - sampling - aquaculture and environment - environmental analysis - environmental monitoring
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Crustacea
Abstract In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door Wageningen IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit analyse van milieukritische stoffen in mosselen en zijn dit jaar (2009) volgens protocol uitgevoerd. Ook dit jaar was een gebrek aan grote mosselen. Zowel in de Westerschelde als in de Eems Dollard is de grootste lengteklasse (57-70 mm) in het geheel niet aangetroffen. Voor deze lengteklasse zijn dan ook geen resultaten voor beide locaties vermeld in dit rapport. Van lengteklasse 1 en 4 van de mosselen van de Eems Dollard konden, vanwege de geringe hoeveelheid monstermateriaal (resp. slechts 67 en 71 mosselen), niet alle gehalten bepaald en gerapporteerd worden. De resultaten van deze opdracht zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd. Alle resultaten voldoen aan de kwaliteitsborging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.