Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393158
Title Beperkte survey organotinverbindingen
Author(s) Velzeboer, I.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Tjon Atsoi, M.M.G.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport C062/10 ) - 17
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
IMARES Milieu
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) organo-tinverbindingen - organo-tinpesticiden - tributyltinoxide - aangroeiwerende middelen - marien milieu - vis - voedselveiligheid - noordzee - monitoring - organotin compounds - organotin pesticides - tributyltin oxide - antifouling agents - marine environment - fish - food safety - north sea
Categories Fishery Resources and Management / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract In 2009 heeft het Europees Parlement ingestemd met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Uiterlijk in 2010 moet de richtlijn in nationale wet-en regelgeving worden overgenomen. De richtlijn verplicht landen om maatregelen te nemen die een achteruitgang van het mariene milieu tegengaan. Deze maatregelen treden in 2015 in werking. Daarna volgt de uitwerking van de richtlijn per regio. Voor Nederland is dat de Noordzee. Een van de doelen van de kaderrichtlijn heeft betrekking op contaminanten in vis- en schelpdieren voor de consumptie. Het gaat dan met name om organotinverbindingen, een zoutwater contaminant met reeds aangetoonde milieu-effecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.