Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393192
Title De consumptie van dierlijke producten : ontwikkelingen, invloedsfactoren, actoren en interventies
Author(s) Beekman, V.; Pronk, A.; Smet, A. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 192) - 59
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) dierlijke producten - consumptie - voedselconsumptie - consumptiepatronen - interventie - beleid inzake voedsel - marktanalyse - animal products - consumption - food consumption - consumption patterns - intervention - food policy - market analysis
Categories Food Policy / Animal Products
Abstract LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met behulp van kwantitatief onderzoek onderzocht hoe de consumptie van dierlijke producten zich in Europese landen in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn met behulp van kwalitatief onderzoek mogelijke interventies geïdentificeerd gericht op het beïnvloeden van de consumptie van dierlijke producten. Dit onderzoek biedt een basis voor de verdere uitwerking en uitvoering van door publieke en private actoren te nemen maatregelen gericht op verandering of vermindering van de consumptie van dierlijke producten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.