Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393230
Title SynErgie: gezamenlijk zorgen voor energiebesparing
Author(s) Maters, H.
Source TransForum
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) teelt onder bescherming - kassen - gesloten systemen - glastuinbouw - energiebesparing - maatschappelijk draagvlak - communities of practice - protected cultivation - greenhouses - closed systems - greenhouse horticulture - energy saving - public support - communities of practice
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract Het maatschappelijk draagvlak voor de glastuinbouwsector staat onder druk: deze is namelijk in zijn eentje verantwoordelijk voor zo’n 10% van het Nederlandse aardgasverbruik. Dit hoge energieverbruik betekent niet alleen een forse belasting voor het milieu, maar ook een behoorlijke kostenpost voor tuinders. Reden genoeg om te onderzoeken of de glastuinbouw ook duurzamer kan. In het project SynErgie zijn de al bestaande concepten van ‘geconditioneerde kassen’ zoals ‘De Kas als Energiebron’ en ‘Gesloten Kas®’ verder getest en vergeleken met als doel te komen tot rendabele, goed functionerende bedrijfssystemen. Deze concepten leken op papier veelbelovend, maar in de praktijk was er nog nauwelijks ervaring mee. Om optimaal van de nieuwe kassystemen te kunnen profiteren was verdere verbetering van de installaties en afstemming op de specifieke gewassen nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.