Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393231
Title Regionale voedselketen: MijnBoer levert smaakvolle, regionale versproducten voor een redelijke prijs
Author(s) Soethoudt, H.; Duineveld, M.P.J.
Source TransForum
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
AFSG Quality in Chains
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) supermarkten - verse producten - houding van consumenten - marketingkanalen - samenwerking - regionale voedselketens - streekgebonden producten - duurzame landbouw - supermarkets - fresh products - consumer attitudes - marketing channels - cooperation - regional food chains - regional specialty products - sustainable agriculture
Categories Food Quality and Safety
Abstract De consument eist steeds meer dat de producten die hij koopt duurzaam geproduceerd zijn. Maar wat hij kàn kopen, is afhankelijk van de producten in het schap van de supermarkt. Supermarkten laten zich bij hun inkoopbeleid vooral leiden door de prijs; relaties met producenten zijn voor hen vooral afhankelijk van de productprijzen. Producenten zijn voor hen daarom onderling uitwisselbaar. De extra’s (zoals duurzame productiewijze, smaak en kwaliteit) leveren de producent via het traditionele afzetkanaal bijna niets op en het is voor hem ook vrijwel onmogelijk om hierin te investeren. Het project ‘MijnBoer’ legt de directe verbinding tussen producent en consument en speelt in op de behoefte van consumenten aan authentiek, smakelijker en kwalitatief voedsel dat op een duurzame wijze is geproduceerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.