Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393244
Title De Sjalon: samen groot, samen duurzaam
Author(s) Wolf, P.L. de; Velde, R. van der
Source TransForum
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
LEI Data Bin
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - bedrijfsstructuur in de landbouw - samenwerking - bedrijfsvoering - optimalisatiemethoden - bedrijfsgrootte in de landbouw - systeeminnovatie - duurzame ontwikkeling - crop enterprises - farm structure - cooperation - management - optimization methods - farm size - system innovation - sustainable development
Categories Arable Farming / Farming Systems
Abstract De akkerbouw in de Flevopolder staat onder druk. Ontbrekende bedrijfsopvolging, matige economische prestaties en teruglopende werkgelegenheid bieden de sector een weinig positief toekomstbeeld. Toch willen akkerbouwers werkzaam blijven in deze sector. Daarvoor zijn andere vormen van bedrijfsvoering nodig. In het project ‘De Sjalon’ laten we zien dat het door samenwerking te zoeken mogelijk is om op alle drie de P’s (people, planet én profitwaarden) beter te presteren dan de huidige bedrijfsvormen toestaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.