Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393247
Title Europa breidt uit op zee
Author(s) Tatenhove, J.P.M. van; Scholten, M.C.T.
Source Kennis Online 7 (2010)juni. - p. 3 - 5.
Department(s) Environmental Policy
Wageningen Marine Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) windenergie - mariene gebieden - europese unie - eu regelingen - doelstellingen - visserijbeleid - aquatische ecologie - multi-stakeholder processen - water quality - marine areas - european union - eu regulations - objectives - fishery policy - aquatic ecology - multi-stakeholder processes
Categories Water Quality / Aquatic Ecology
Abstract Brussel gaat zich steviger bemoeien met de Europese zeeën. De Europese Unie wil meer aandacht voor ruimtelijke ordening en de zeeën moeten weer een goede milieutoestand krijgen. ‘Het zal hoe dan ook een verdere inperking van de visserij inhouden’, verwacht IMARES-directeur Martin Scholten. Je moet bijvoorbeeld de Noordzee als samenhangend gebied bezien. Doe je dat niet en laat je ieder land zijn eigen gang gaan, dan krijg je suboptimale oplossingen’, aldus Van Tatenhove.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.