Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393316
Title Evenwichtige aanpak nodig bij preventie varkensziekten
Author(s) Bokma-Bakker, M.H.; Napel, J. ten; Bergevoet, R.H.M.; Swanenburg, M.
Source V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
Department(s) Research
Wageningen Livestock Research
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Diagnostics & Crisis Organization
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) varkenshouderij - varkens - varkensziekten - diergezondheid - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - dierziektepreventie - pig farming - pigs - swine diseases - animal health - animal welfare - farm management - animal disease prevention
Categories Pigs / Animal Disease Prevention
Abstract Om een optimale diergezondheid te kunnen realiseren, is het belangrijk dat een varken zo min mogelijk gevolgen ondervindt van dierziekten. De varkenshouder staat voor de uitdaging om een aanpak te kiezen die een robuuste gezondheid op het bedrijf mogelijk maakt. Dit kan helpen bij het reduceren van het gebruik van antibiotica. Maar welke aanpak is dat? WUR-onderzoek geeft enkele aanknopingspunten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.