Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393324
Title Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten
Author(s) Smolders, E.A.A.; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W.
Source V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 23.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) geitenhouderij - biologische landbouw - geiten - geitenziekten - geitenvoeding - gebreksziekten - mineralenopname - vruchtbaarheid - bloedanalyse - goat keeping - organic farming - goats - goat diseases - goat feeding - deficiency diseases - mineral uptake - fertility - blood analysis
Categories Feed Composition and Quality / Organic Farming / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun lammeren beïnvloed werden door het toedienen van een mineralenbolus. Bij een ruime dekking van de theoretische behoeftenorm met het rantsoen mag van het toedienen van een bolus alleen effect verwacht worden op de bloedwaarden als de norm en/of de referentiewaarden niet goed gekozen zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.